masos del maestrat

Torre Amador

Terme municipal: Culla. Situat a 835 metres d'altura. Fotos juliol-2014.