logo

Índex núm. 000 al 205


- Podeu cercar articles per número, títol o autor.

- Per a fer una cerca teniu que introduir un mínim de 3 caracters en almenys un dels tres camps.

- Per defecte els registres trobats sortiran ordenats per ordre d'aparició a la revista. Podeu canviar els criteris de ordenació en els dos desplegables que hi ha.

- Si el títol o el nom de l'autor és massa llarg i no es veu tot, podeu passar el mouse per damunt de la columna de l'any i es mostrarà tot el text de la fila.

- En l'última columna de la dreta, si feu clic damunt de '>>' s'obrirà en un altra pestanya la web de Calameo, on podreu llegir la revista on està l'article que heu fet clic.

- Calameo és una web aliena a Tossal Gros, en ella voreu publicitats en la part superior i inferior que res tenen a vore en la revista. En la part central voreu la revista i uns botons laterals per a passar les pàgines avant o arrere.

- Si veieu algun error, especialment els autors que heu escrit articles, aviseu per a que ho puguem revisar. Podeu enviar mail a revista@tossalgros.es