masos del maestrat

Pesos i mesures

Mesurar les coses ha estat sempre una necessitat de les persones, -suposo que també els animals tindran les seves formes de saber les distàncies, les grandàries, etc. reduïdes a llur formes de vida- una necessitat que anat augmentant a mesura que les relacions comercials augmentaven també. L'actual sistema de pesos i mesures (Sistema Mètric Decimal), va ser adoptat com a obligatori en Espanya a l'any 1.849, encara que a les nostres terres es va seguir utilitzant les antigues fins ben entrat el segle XX. Poc a poc s'anaren substituint les velles mides heretades dels àrabs i dels romans per el nou sistema, més adequat per al comerç obert entre tots els pobles.

A continuació exposo unes taules que, espero vos ajuden a entendre millor totes aquestes mesures antigues. Tingueu en conte que la major part de les dades presentades corresponen a la província de Castelló. Açò, que en les mides d'avui en dia seria irrellevant, és important en les velles, ja que quasi totes tenien diferent valor depenent de la província, inclús algunes, canviaven d'un poble a un altre.

Mesures per a àrids; Darrere: Doble Decalitre rodó; Doble Decalitre quadrat; Barcella. Davant: Mesura amb nansa; Mesura sense nansa; Mesuró.

EQUIVALÈNCIA DE LES LLIURES PER PROVÍNCIES - (en grams)

Zaragoza, 350; Huesca, 351; València, 355; Castelló, 358; Teruel, 367; Navarra, 372; Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, 400; Balears, 407; Cáceres, 456; Álava, Albacete, Alacant, Almería, Asturias, Ávila, Badajoz, Burgos, Cádiz, Cantabria, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Granada, Guadalajara, Huelva, Jaén, León, Madrid, Málaga, Murcia, Palencia, La Rioja, Salamanca, Segovia, Sevilla, Soria, Toledo, Valladolid, i Zamora, 460; Vizcaya, 488; Guipúzcoa, 492; Lugo, 533; Orense, 574; La Coruña, 575; Pontevedra, 579.

MESURES DE PES

Mesures per a l'oli: Doble Decalitre; Decalitre (té la mateixa forma que la rova però menys capacitat).

1 QUINTAR* = 4 ROVES = 51,5 QUILOS
1 ROVA = 36 LLIURES = 12,88 QUILOS
1 LLIURA = 12 UNÇES = 358 GRAMS
1 UNÇA = 16 ARGENÇOS = 29,83 GRAMS
1 ARGENÇ = 36 GRANS = 1,864 GRAMS
1 GRA = 0'0518 GRAMS
*.- No hi ha que confondre aquest Quintar amb el Quintar Mètric que són 100 Kg.
-També estava l'Escrúpol però no se la seva equivalència exacta. Valia poc més d'un gram.

MESURES DE LONGITUD

1 CANA = 2 VARES = 1,812 METRES
1 VARA = 2 ALNES = 90,6 CM
1 ALNA* = 2 PAMS = 45,3 CM
1 PAM = 4 QUARTS = 22,7 CM
1 QUART de PAM = 2 POLZADES = 5,7 CM
1 POLZADA = 2,8 CM
*.- També s'anomena Colze , Colzada o Mitja Vara.
- Altres mides eren el Peu, la Passa i la Braça.

MESURES DE CAPACITAT

ÀRIDS

1 CAFÍS = 12 BARCELLES = 199.200 CM3 = 144 KG. de BLAT
1 BARCELLA = 4 ALMUDS = 16.600 CM3 = 12 KG. de BLAT
1 ALMUD = 2 MESURES = 4.150 CM3 = 3 KG. de BLAT
1 MESURA = 4 MESURONS = 2.075 CM3 = 1,5 KG. de BLAT
1 MESURÓ = 519 CM3 = 0,38 KG. de BLAT
1 PEU = 10 DOBLES DECA. = 200.000 CM3
1 DOBLE DECALITRE* = 20.000 CM3

Mesures per a l'oli; Darrere: Rova; Quartó; Sacadó (li cap un Quartó); Davant: Litre; Sacadó (li caben uns 300 cl.).

LÍQUIDS - VI

1 CÀNTER = 4 QUARTONS = 11,27 LITRES
1 QUARTÓ = 4 QUARTILLOS = 2,81 LITRES
1 QUARTILLO = 0,704 LITRES

LÍQUIDS - OLI

1 ROVA = 4 QUARTONS = 12,88 LITRES
1 QUARTÓ = 3,22 LITRES
1 DOBLE DECA.* = 2 DECALITRES = 20 LITRES
1 DECALITRE* = 10 LITRES
*.- Aquestes mesures ja formaven part del sistema mètric, i foren les que van substituir a la Rova en l'oli i a la Barcella en els cereals.

MONEDES

Dues Roves per a l'oli; la tija que té al nivell de la nansa és la mida.

PERRA = 5 CÈNTIMS
PERRA GROSSA = 10 CÈNTIMS
QUINZET (RAL) = 25 CÈNTIMS
DOS QUINZETS = 50 CÈNTIMS
PESSETA = 100 CÈNTIMS
PESSETÓ = 2 PESSETES
DURO = 5 PESSETES

MON. ESTRANGERES - 1906

LLIURA - ANGL. = 25,20 PTS.
DÒLAR - USA = 5,13 PTS.
MARC - ALEM. = 1,24 PTS.
FRANC - FRAN. = 1,00 PTS.

Cànter d'aigua (té la mateixa cabuda que el de vi); Pitxerrull (li cap un Quartó).
Cànter per a mesurar vi. Fixeu-vos en el forat de la part de dalt; Servia de mida.


Programació web: Juanjo Sales

masosdelmaestrat@gmail.com