masos del maestrat

La Gibalcolla

Terme municipal: Morella. Situat a 955 metres d'altura. Fotos octubre-2011.