masos del maestrat

Mas Blanc

Terme municipal: Tírig. Situat a 665 metres d'altura. Fotos maig-2015.