masos del maestrat

Torre Barreda

Terme municipal: Vilafranca. Situat a 1140 metres d'altura. Fotos juliol-2013.