masos del maestrat

Mas d'Escrig

Terme municipal: Benafigos. Situat a 770 metres d'altura. Fotos desembre-2003.

Fotos de Miguel Martí Tomàs